Faalkosten zijn alle kosten die onnodig ten behoeve van het eindproduct zijn gemaakt. In elke branche bestaan faalkosten en faalkosten zijn nooit volledig te vermijden. Faalkosten worden bijvoorbeeld veroorzaakt doordat het productie proces onnodig inefficiënt verloopt, het eindproduct niet aan de afgesproken kwaliteitseisen voldoet dan wel door het feit dat er zaken moeten worden hersteld of vervangen.

Wij kunnen samen met u kijken hoe wij de processen kunnen borgen om de faalkosten naar een zo laag mogelijk niveau te brengen.