Kwaliteitshandboek / Consultant

Kwaliteitshandboek / Consultant

KPI Kwaliteit & Proces Inspecties kan als dienstverlener u helpen om uw kwaliteitssysteem (voedselveiligheidssysteem) op orde te brengen zodat het volstaat voor de wetgever. Of dit nou HACCP is of IFS, BRC, ISO 22000, wij kunnen u ondersteunen en adviseren. Onze voorkeur is een projectmatige aanpak. Voor de uitvoering van het project wordt samen met u een projectplan opgesteld.

Tijdens dit traject worden er de volgende stappen genomen in de planning: inventarisatie, basiseisen, gevarenanalyse en risicoschatting, opstellen en/of aanpassen benodigde procedures, validatie, training, implementatie, verificatie, certificatie begeleiding. Wij kunnen het uw bedrijf adviseren bij het beoordelen van bouwkundige situaties en de opstelling van proceslijnen.

Wat biedt KPI Kwaliteit & Proces Inspecties

 • Nulmeting van de situatie.
 • Ondersteuning bij het opstellen van een bedrijfsspecifiek voedselveiligheidssysteem.
 • Begeleiding bij het invoeren van het voedselveiligheidssysteem in de praktijk.
 • Aanvullende ondersteuning door voedselveiligheidstrainingen op de werkvloer.
 • Beoordeling van een door de opdrachtgever opgesteld voedselveiligheidssysteem.
 • Interne audits waarbij het voedselveiligheidssysteem periodiek wordt gecontroleerd op doelmatigheid.
 • Hygiëne-inspecties waarbij de uitvoering / naleving op hygiënerichtlijnen periodiek wordt gecontroleerd op doelmatigheid.
 • Leveranciersaudits om te beoordelen of gekozen leveranciers een zodanig voedselveiligheidssysteem hanteren dat geen risico’s te verwachten zijn van door hen geleverde producten of diensten.
 • Begeleiding en/of ondersteuning bieden bij het verkrijgen van een EG-erkenning of registratie door NVWA.
 • Begeleiding en/of ondersteuning bieden bij certificering van het voedselveiligheidssysteem onder Dutch HACCP, BRC, IFS, ISO/FSSC 22000
 • Begeleiding en/of ondersteuning bieden bij het onderhoud van de verworven EG-erkenning of een behaald certificaat teneinde het behoud ervan zeker te stellen.
 • Protocollen, opstellen van praktische bedieningshandleidingen, werkinstructies.

Contact

KPI Kwaliteit & Proces Inspecties
Wellerzand 15
8321 PH  Urk
  06-140 115 68
  info@kpi-inspecties.nl

Zoeken

Social media

Twitter KPI Facebook KPI LinkedIn KPI