Audits

Audits

Om de voedselveiligheid goed te waarborgen bij uw bedrijfsprocessen kan KPI Kwaliteit & Proces Inspecties een audit of inspectie uitvoeren. Wij zijn getraind om systematisch en met een scherpe blik audits en inspecties in verschillende soorten bedrijven in de voedselsector te verrichten.

Om een kwaliteitsaudit te kunnen uitvoeren moet een organisatie beschikken over een kwaliteitssysteem zoals ISO9001, ISO2200, BRC en IFS. Hierin is zowel het voedselveiligheidsplan opgenomen als een pakket met afspraken m.b.t. voorbereiding, uitvoering en vastlegging van uitgevoerde werkzaamheden inclusief taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

Er kunnen binnen uw bedrijf een aantal redenen zijn voor het uitvoeren van een kwaliteitsaudit of inspectie:

 • Voldoet uw kwaliteitssysteem aan de gespecificeerde en/of wettelijke eisen?
 • Toetsing van de effectiviteit van het geïmplementeerde kwaliteitssysteem en bepaling van de verbeterpunten.
 • Certificering van uw kwaliteitssysteem volgens een erkende standaard.

Verder kennen we verschillende typen kwaliteitsaudits:

 • Interne audit van een product of een proces of de (hele) organisatie.
 • Leveranciersaudit van een product of een proces of de (hele) organisatie van een leverancier.
 • Externe audit van een product of een proces of de (hele) organisatie in opdracht van een extern bedrijf (klant), een certificerende instelling, de overheid, e.d.
 • Certificeringsaudits van de (hele) organisatie in opdracht van een extern bedrijf (klant) door een certificerend bedrijf.

Uitvoering:

Voor een eigen interne auditor is het vaak niet goed mogelijk om een onafhankelijke audit of inspectie uit te voeren omdat hij werkt voor de organisatie. Het is te vergelijken met een kok die zijn eigen keuken beoordeelt. Daarom wordt geadviseerd deze audits zoveel mogelijk te laten uitvoeren door een onafhankelijke deskundige. Zo kan de objectiviteit van een kwaliteitsaudit zoveel mogelijk te gewaarborgd worden.

De uitvoering van deze audits of inspecties is bij KPI Kwaliteit & Proces Inspecties in deskundige handen.

Vooraf spreken we met de opdrachtgever een datum en tijdstip af. De inhoud van de uit te voeren audit of inspectie is afhankelijk van het te beoordelen criterium, maar over het algemeen kunt u uitgaan van de volgende stappen:

 • Voorbereiding van de audit/inspectie.
 • Verzameling van gegevens van het te auditen object.
 • Beoordeling en analyseren van verzamelde gegevens.
 • Toetsing van de vastgestelde situatie aan de wettelijke eisen en eventueel eisen van de gehanteerde certificeerstandaard.
 • Opstellen van conclusies en aanbevelingen en het rapporteren van de resultaten van het onderzoek.
 • Afspraken maken met betrekking tot het uitvoeren van acties n.a.v. de conclusies en opvolging van de audit.

Rapportage:

Ons streven is om het auditrapport binnen 3 weken na de gehouden audit uit te brengen aan de opdrachtgever. De rapportage van de resultaten kan in verschillende vormen worden uitgevoerd, zoals digitaal, geprint of allebei. Ook is het mogelijk om foto’s (bijvoorbeeld van bouwkundige afwijkingen) in de rapportage op te laten nemen.

 

Contact

KPI Kwaliteit & Proces Inspecties
Wellerzand 15
8321 PH  Urk
  06-140 115 68
  info@kpi-inspecties.nl

Zoeken

Social media

Twitter KPI Facebook KPI LinkedIn KPI