• Audits

  AUDITS

  Audits bij retailbedrijven

   

 • AUDITS

  AUDITS

  Audits in voedselverwerkende bedrijven

   

 • AUDITS

  AUDITS

  Audits bij voedselverwerkende bedrijven

   

 • INSPECTIES

  INSPECTIES

  Interne inspecties (temperatuursbeheersing) bij voedselverwerkende bedrijven

   

 • Inspecties

  INSPECTIES

  Hygiëne borging in voedselverwerkende bedrijven

   

 • Hygiëne Inspecties

  HYGIËNE INSPECTIES

  Hygiëne inspecties bij voedselverwerkende bedrijven

   

 • Inspecties

  INSPECTIES

  Glaceerbepaling van vis

   

 • Intake

  INTAKE CONTROLE

  Intake controle bij voedselverwerkende bedrijven

   

 • INSPECTIES

  INSPECTIES

  Intake controle van grondstoffen

   

 • Inspecties

  INSPECTIES

  Glaceerbepaling van vis

   

 • Inspecties

  INSPECTIES

  Hygiëne borging in voedselverwerkende bedrijven

   

Ieder voedselverwerkend bedrijf moet voldoen aan wet- en regelgeving waarin een groot pakket van algemene of specifieke voorschriften of maatregelen zijn vastgelegd. In Nederland gaat het hierbij om verordeningen, richtlijnen  en besluiten van de Europese Commissie en de Nederlandse warenwet. Ook moet ook worden voldaan aan de wettelijke bepalingen die gelden in het land waarin de producten op de markt worden gebracht. In Nederland is de Voedsel en Waren Autoriteit de overheidsorganisatie die de veiligheid van voedsel en consumentenproducten onderzoekt en bewaakt.

NVWA

De NVWA houdt toezicht op naleving van wet- en regelgeving op het gebied van voedsel. Wij weten precies wat de NVWA van u als bedrijf verwacht. Of het nu gaat om een voedselveiligheidssysteem of het inrichten van de gevarenanalyse, wij kunnen u van gedegen advies voorzien.

Belangrijke wetgeving is opgenomen in de EG-richtlijnen EG 852:2004 en 853:2004 inzake levensmiddelenhygiëne, waarin in alle maatregelen en voorzieningen, die moeten worden getroffen door ieder bedrijf dat voedingsmiddelen behandeld of verhandeld, zijn beschreven. In het kader daarvan is het voor bedrijven verplicht om een goed werkend HACCP-systeem te hebben en te onderhouden, waarmee alle denkbare risico’s met betrekking tot het voedingsmiddel en de behandeling ervan zijn geanalyseerd en waar nodig kritische beheersmaatregelen (CCP’s) zijn getroffen.

Het voedselveiligheidsysteem HACCP is de afkorting van Hazard Analysis Critical Control Points. HACCP is een risicoanalyse voor het productieproces van levensmiddelen. Bedrijven die voedsel produceren of verwerken dienen de mogelijke risico's te beschrijven in een zogenaamd voedselveiligheidsplan. De kritische controlepunten van het productieproces worden bepaald. Er wordt gemeten, genoteerd, gecontroleerd en geregistreerd. Het voedselveiligheidsplan dient er voor te zorgen dat voor iedere geconstateerde afwijking een passende maatregel getroffen wordt. Het komt er op neer dat HACCP een preventief voedselveiligheidsysteem is die door bedrijven zelf uitgevoerd dient te worden. De gezondheidsrisico's worden bepaald en er wordt gekeken of deze risico's beheersbaar zijn. Wij kunnen u hierbij van dienst zijn en meerwaarde bieden door onze ervaring, snelle resultaat, praktische stappenplan en de begeleiding van het onderhoud.

HACCP voedselveiligheidsysteem

Het HACCP systeem draait op volgende kernprincipes:

 • Breng potentiële risico's van de verschillende productiefases binnen het bedrijf in kaart.
 • Bepaal de kritische controlepunten (CCP's). Dit zijn de kritische punten binnen het productieproces die continu gecontroleerd en beheerst moeten worden.
 • Per CCP dient een norm vastgesteld te worden.
 • Registreer en monitor de verschillende CCP's. Bepaal hoe de kritische controle punten beheerst kunnen worden.
 • Stel maatregelen op. Welke maatregelen moeten ondernomen worden wanneer één van de CCP's niet aan de vastgestelde norm voldoet.
 • Om de voedselveiligheid te garanderen moet het preventieve voedselveiligheidsysteem HACCP, regelmatig gecontroleerd worden of deze ook aan de internationale standaarden voldoet.
 • Registreer, bewaak, alarmeer en controleer.