• Inspecties

  INSPECTIES

  Hygiëne borging in voedselverwerkende bedrijven

   

 • AUDITS

  AUDITS

  Audits bij voedselverwerkende bedrijven

   

 • Inspecties

  INSPECTIES

  Glaceerbepaling van vis

   

 • Audits

  AUDITS

  Audits bij retailbedrijven

   

 • INSPECTIES

  INSPECTIES

  Intake controle van grondstoffen

   

 • Intake

  INTAKE CONTROLE

  Intake controle bij voedselverwerkende bedrijven

   

 • Hygiëne Inspecties

  HYGIËNE INSPECTIES

  Hygiëne inspecties bij voedselverwerkende bedrijven

   

 • Inspecties

  INSPECTIES

  Hygiëne borging in voedselverwerkende bedrijven

   

 • Inspecties

  INSPECTIES

  Glaceerbepaling van vis

   

 • INSPECTIES

  INSPECTIES

  Interne inspecties (temperatuursbeheersing) bij voedselverwerkende bedrijven

   

 • AUDITS

  AUDITS

  Audits in voedselverwerkende bedrijven

   

Kwaliteit & Proces Inspecties is een onafhankelijk adviesbureau, wij richten ons op zowel voedselproducerende als voedselverstrekkende bedrijven en organisaties (industrie en dienstverlening), alsmede logistieke dienstverleners in de voedselketen (koel-/vrieshuizen en transporteurs).

Onze activiteiten zijn gericht op ondersteuning en begeleiding bij het opzetten, invoeren en onderhouden van kwaliteits- en voedselveiligheidssystemen op basis van:

 • ISO 9001
 • ISO/FSSC 22000
 • (Dutch) HACCP
 • BRC Global Standards (food, packaging, storage & distribution e.a.)
 • International Foodstandard (IFS)
 • De IFS Logistic Standard
 • Erkende hygiënecodes o.a. voor hotels en restaurants
 • Fooddefense
 • MSC
 • ASC
 • BAP (Best Aquaculture Practices)
 • GMP
 • En overige erkende richtlijnen / warenwetgeving.

Ook voor optimalisatie van uw processen kunt u een beroep op ons doen, evenals voor het opzetten en onderhouden van systemen voor de beheersing van recepturen en productspecificaties.

Wij hebben brede ervaring met het werken in verschillende organisaties, zowel op het gebied van visserij, voedselveiligheids- en kwaliteitsmanagement alsmede het beoordelen van de verschillende systemen (auditen) en wij hebben ervaring bij het opzetten en uitvoeren van projecten gericht op product- en procesontwikkeling inclusief alle aspecten van management technische training.

Projecten

Naast het geven van trainingen op het gebied van hygiëne, met name in de visserij, werden onder onze leiding samen met www.ekofishgroup.nl, www.plaicegroup.com en www.ospreyfish.com keten-overleggen en projecten opgestart  om samen de kwaliteit naar een hoger level te tillen. Speerpunten tijdens deze keten-overleggen waren, hygiëne, strippen en ononderbroken koelketen. Kwaliteit maak je samen.

Een mooi project waarbij wij betrokken waren is het Masterplan Duurzame Visserij. In samenwerking met de ketenpartners (aanvoer, verwerking en handel) werd onderzoek gedaan naar het kwaliteits- en versheidverloop aan boord van pilotschip MDV-1 en verderop in keten. Het doel was een minimaal kwaliteitsverloop van de vis door de ononderbroken koelketen. Eén van de onderzoeken was bijvoorbeeld het mechanisch strippen en sorteren van de vis. Focus: kwaliteit en fileerrendement. Er is al een verbetering in kwaliteit doordat het mechanisch strippen van de vis consistenter gebeurt dan hand gestripte vis. De ononderbroken koelketen zorgt voor betere kwaliteit vis.

Deze bevindingen werden door ons in samenwerking met Rian Schelvis, van IMARES Wageningen UR, in kaart gebracht d.m.v. de Kwaliteits Index Methode (KIM) methode. Kwaliteitsaspecten worden beïnvloed door menselijk handelen, voor machinaal getripte schol zijn deze invloeden gunstiger dan bij hand gestripte schol. Het fileer rendement is voor machinaal gestripte schol hoger. Dit heeft een positief effect op een economisch kwalitatief goed product.

(Pre-)Audits

Ook voeren wij pre-audits uit volgens erkende richtlijnen ter voorbereiding op certificeringsaudits. Het uitvoeren van externe audits bij leveranciers en/of dienstverleners en het uitvoeren van interne audits ten behoeve van onderhoud van bestaande kwaliteitssystemen behoren onder andere tot de dienstverlening.

Advies

Door onze opgedane ervaring (die zowel is opgedaan in uitgeoefende functies in het bedrijfsleven, als bij het begeleiden van diverse certificeringsprojecten als consultant bij verschillende types voedselproducerende en/of voedselverstrekkende bedrijven) kan snel en adequaat advies c.q. ondersteuning worden geboden.

Deze ervaring wordt gestaafd door succesvolle certificering van veel voedselproducerende bedrijven en dienstverlenende bedrijven, zoals koel-/vrieshuizen, groothandels, importeurs en transport/logistiek waar voedselveiligheidseisen inmiddels sterk onder de aandacht zijn gebracht door aangescherpte wettelijke eisen.

Begeleiding

Tevens is het mogelijk dat wij u na een behaalde certificering blijven begeleiden om het systeem en het proces de aansluiting te laten behouden met de constant wijzigende inzichten met betrekking tot wetgeving, kwaliteit en veiligheid.