• Inspecties

  INSPECTIES

  Hygiëne borging in voedselverwerkende bedrijven

   

 • Hygiëne Inspecties

  HYGIËNE INSPECTIES

  Hygiëne inspecties bij voedselverwerkende bedrijven

   

 • INSPECTIES

  INSPECTIES

  Intake controle van grondstoffen

   

 • Inspecties

  INSPECTIES

  Glaceerbepaling van vis

   

 • Audits

  AUDITS

  Audits bij retailbedrijven

   

 • INSPECTIES

  INSPECTIES

  Interne inspecties (temperatuursbeheersing) bij voedselverwerkende bedrijven

   

 • AUDITS

  AUDITS

  Audits bij voedselverwerkende bedrijven

   

 • Inspecties

  INSPECTIES

  Hygiëne borging in voedselverwerkende bedrijven

   

 • Inspecties

  INSPECTIES

  Glaceerbepaling van vis

   

 • Intake

  INTAKE CONTROLE

  Intake controle bij voedselverwerkende bedrijven

   

 • AUDITS

  AUDITS

  Audits in voedselverwerkende bedrijven

   

KPI Kwaliteit & Proces Inspecties werkt volgens de kwaliteitscirkel van Deming. De cirkel beschrijft vier activiteiten die op alle verbeteringen in organisaties van toepassing zijn. De vier activiteiten zorgen voor een betere kwaliteit. Het cyclische karakter garandeert dat de kwaliteitsverbetering continu onder de aandacht is.

De vier activiteiten in de kwaliteitscirkel van Deming zijn:

 • PLAN: Kijk naar huidige werkzaamheden en ontwerp een plan voor de verbetering van deze werkzaamheden. Stel voor deze verbetering doelstellingen vast.
 • DO: Voer de geplande verbetering uit in een gecontroleerde proefopstelling.
 • CHECK: Meet het resultaat van de verbetering en vergelijk deze met de oorspronkelijke situatie en toets deze aan de vastgestelde doelstellingen.
 • ACT: Bijstellen aan de hand van de gevonden resultaten bij CHECK.

Re-act het bijsturen(evalueren en ingrijpen)
De act-fase valt uiteen in twee delen: de re-act en de pro-act fase. Indien de voorgang daar aanleiding toe geeft wordt in de re-act fase daadwerkelijk bijgestuurd. Het management (de proceseigenaar) intervenieert den neet maatregelen om het oorspronkelijke geplande resultaat alsnog te behalen. Door: - het besluiten over ingrijpen op basis van plan versus realisatie - het daadwerkelijk ingrijpen c.q. bijsturen.

Pro-Act – het ontwerpen
De pro-act-fase is een voorbereidende fase. In deze fase gaat het essentie om onderzoek naar mogelijke resultaatgebieden en het ontwerpen van mogelijke interventiestrategieen die het managenmet kan gebruiken in de re-act- of plan-fase. De pro –act-fase wordt alleen in complexe besturende processen apart onderscheiden. Deze activiteiten worden ook wel de strategie-, de architecture- of ontwerpfunctie genoemd.

Plan-Do-Check-Act

(Bron: nl.wikipedia.org)