• Hygiëne Inspecties

  HYGIËNE INSPECTIES

  Hygiëne inspecties bij voedselverwerkende bedrijven

   

 • Intake

  INTAKE CONTROLE

  Intake controle bij voedselverwerkende bedrijven

   

 • Inspecties

  INSPECTIES

  Hygiëne borging in voedselverwerkende bedrijven

   

 • AUDITS

  AUDITS

  Audits in voedselverwerkende bedrijven

   

 • Inspecties

  INSPECTIES

  Glaceerbepaling van vis

   

 • Audits

  AUDITS

  Audits bij retailbedrijven

   

 • INSPECTIES

  INSPECTIES

  Intake controle van grondstoffen

   

 • Inspecties

  INSPECTIES

  Hygiëne borging in voedselverwerkende bedrijven

   

 • AUDITS

  AUDITS

  Audits bij voedselverwerkende bedrijven

   

 • INSPECTIES

  INSPECTIES

  Interne inspecties (temperatuursbeheersing) bij voedselverwerkende bedrijven

   

 • Inspecties

  INSPECTIES

  Glaceerbepaling van vis

   

Intake verse visHet bepalen van de versheid van de vis kan op twee manieren:

EU richtlijn 2406/96

Dit is verre weg de meest toegepaste en snelste methode.

KIM - Kwaliteit Index Methode

De Kwaliteit Index Methode is een objectieve beoordeling van de versheid van de vis. Het is een nauwkeurige methode die aan de hand van een aantal parameters de versheid en de houdbaarheid vrij nauwkeurig bepaalt. Voor bedrijven is deze methode de beste methode om te bepalen tot wanneer de grondstof kan blijven staan voordat het wordt verwerkt.

Wat kunnen wij voor u doen:

 • Kwaliteit bepalen bij een ingangscontrole.
 • Monitoren welke schepen voor u de beste kwaliteit leveren. Kwaliteitsaspecten worden beïnvloed door menselijk handelen. We zien dit terug bij schol die met de hand gestript is of machinaal. Het fileerrendement is bij machinaal gestripte schol is hoger. Dit heeft een positief effect op een economisch kwalitatief goed product.

In het verleden hebben wij samen met www.ekofishgroup.nl, www.plaicegroup.com en www.ospreyfish.com keten-overleggen en projecten opgestart om samen de kwaliteit naar een hoger level te tillen. Speerpunten tijdens deze keten-overleggen waren, hygiëne, strippen en ononderbroken koelketen. Kwaliteit maken we samen.

Een van de projecten waarbij we betrokken zijn is het www.masterplanduurzamevisserij.nl. In samenwerking met de ketenpartners (aanvoer, verwerking en handel) wordt momenteel onderzoek gedaan naar het kwaliteits- en versheidsverloop aan boord van pilotschip MDV-1 en verderop in de keten. Het doel is een minimaal kwaliteitsverlies van de vis door de ononderbroken koelketen. Eén van de onderzoeken is bijvoorbeeld het mechanisch strippen en sorteren van de vis. Focus: kwaliteit en fileerrendement. Er is al een verbetering in kwaliteit doordat het mechanisch strippen van de vis consistenter gebeurt dan handgestripte vis. De ononderbroken koelketen zorgt voor betere kwaliteit vis. Deze bevindingen werden door ons in samenwerking met Rian Schelvis, van IMARES Wageningen UR, in kaart gebracht d.m.v. de Kwaliteits Index Methode (KIM) (of in het Engels: Quality Index Method (QIM)).

QIM analyse en controle.